Počas štúdia na KASV (Košická akadémia softvérového vývoja) som mala možnosť vyskúšať si pracovať ako učiteľka na gymnáziu na polovičný úväzok. To, ako som sa k tomu dostala, by sa dalo opísať slovom „zázrak“ a rada sa s ním raz podelím. Tentokrát by som však rada napísala o tom, ako som sa rozhodovala či ostanem popri práci na part-time učiť alebo sa pripojím do Visma tímu na plný úväzok.

Vyučovať bola a ešte stále je pre mňa cenná skúsenosť. Pre študentov rada vytváram príjemnú až priateľskú atmosféru, ku ktorej mi radi pomáhajú. 🙂 Taktiež je uspokojujúce vidieť, že to, čo ich učím si zapamätajú a vedia využiť v živote aj napriek tomu, že známka z písomky nie je vždy jednotka. S kolegami učiteľmi sa snažíme odovzdať nielen teoretické znalosti ohodnotené známkami, ale hlavne informácie, ktoré vedia ľahko uplatniť v praxi. Navyše sa pri študentoch učím veľa aj ja. Okrem prehĺbenia znalostí z problematiky, ktorú vyučujem, som vnímala väčšiu empatiu a prijatie zo strany študentov. Povedala som si, že nepokračovať vo vyučovaní by bol veľký a náročný krok kvôli vzťahom, ktoré som si vytvorila, ale aj spomínaným skúsenostiam.

Na školu KASV som sa však prihlásila s motiváciou uplatnenia v odbore ako programátorka. V  škole som sa naučila veľmi veľa a na mnohých projektoch sme sa ja aj moji spolužiaci správali ako  full-stack developeri. Samozrejme, že sme ešte nemali dosť skúseností, ale musím povedať, že v  súčasnosti sa zo spolužiakov stali kvalitní developeri, ktorí sa na svojich stážach vo firmách naučili  presne to, čo potrebovali. Som hrdá na to, že sme mohli tvoriť jeden kolektív a oceňujem všetky  firmy zapojené do projektu IT Valley, ktoré nám poskytli svojich mentorov a venovali nám svoj čas. 

Ja som si vybrala vývoj mobilných iOS aplikácií a prijala som ponuku stáže vo Visme. Bola som  rada, že počas stáže som si mohla nechať vyučovanie v škole a dúfala som, že budem zvládať obidve profesie naraz. Bola som začlenená do menšieho tímu, ktorý pracuje na vývoji mobilných  aplikácií používaných hlavne v severských krajinách. Potešila som sa, keďže som študovala v  Dánsku a niekedy som sa stretla s užívateľmi, ktorí nám zanechali feedback v dánskom jazyku.  Taktiež bolo príjemné spoznať nových ľudí z rôznych krajín cez Švédsko, Nórsko alebo Litvu. 

Najviac som ale ocenila, že hoci zo začiatku bol projekt spleťou informácií, ktorá mi vôbec  nedávala zmysel, postupne, s podporou kolegov, som naberala zručnosti a nachádzala súvislosti.  Na tom sa vo veľkej miere podieľa môj mentor Mišo Melich s ktorým spoločne vyvíjame mobilnú aplikáciu s názvom Visma Employee. Ide o mobilnú aplikáciu pre zariadenia s OS Android a iOS, ktorá je určená pre našich kolegov. Používatelia si v nej môžu jednoducho prezerať svoje výplatné pásky, požiadať o dovolenku, PN, zapisovať dochádzku či požiadať o preplatenie cestovných a iných výdavkov. Aplikácia je využívaná najmä v škandinávskych krajinách, ale aj v našej košickej Visme. Mobilné aplikácie sú natívne, písané v Swifte pre iOS a Kotline pre Android, backend máme v .NET Core a hostujeme to celé na Amazon ECS v Docker containeroch. 

Počas posledného roka som si ale všimla, že sedím na dvoch stoličkách naraz. Na stáži vo Visme  som premýšľala o prípravách na hodiny pre študentov a na hodinách zasa o projekte a o tom, ako  vyriešiť svoje úlohy. Nehovorím, že sa to nedá skĺbiť alebo zvládnuť, avšak pokorne priznávam, že mne sa to nedarilo na 100%. Prišiel čas rozhodnúť sa, či takto pokračovať ďalej a vyučovať pár  hodín do týždňa alebo sa naplno venovať jednej profesii. Rada by som zhrnula výhody obidvoch. 

Učiteľstvo: Impact na mladých ľudí. Vyučovanie nielen vedomostí, ale aj mentoring v osobnostnom raste. Štúdium problematiky tak, aby som ju vedela vysvetliť (prehĺbenie informácií). Možnosť prinášať inovatívne nápady a metódy. Vidieť rásť študentov. Letné prázdniny. (haha :D) 

A čo programovanie? Kariérny rast. Práca na medzinárodných projektoch. Spoznávanie ľudí z iných kultúr a krajín. Práca na jednom projekte „do hĺbky“. Excelovanie v jednej technológii a poznávanie svojich limitov. V neposlednom rade je to práca v tíme. 

Nechcem sa vyhnúť ani téme platu. Je známe, že programátori vo všeobecnosti zarábajú viac než mnohé iné odvetvia a môže sa zdať, že každý by si radšej vybral programátorstvo práve kvôli  tomu. 

„Verím, že ľudia si radšej vyberú to, čo ich zaujíma a teší a uprednostnia to pred vidinou peňazí, za ktoré si pravú radosť a uspokojenie nekúpia.“

Takto som sa snažila rozlíšiť svoje  povolanie aj ja, a v mojej súčasnej situácii som dospela k výsledku –  programovanie. Úprimne si  myslím, že sa mám momentálne sústrediť na naberanie nových znalostí naplno, aby som mohla  ešte kvalitnejšie vyučovať iných a odovzdávať prax, ktorú, dúfam, počas nasledujúceho obdobia získam. Ak by sa mi ale v budúcnosti naskytla príležitosť vyučovania na pár hodín popri práci,  určite by som ju zvážila. 

Odporúčané príspevky

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *